e4thai.com
Loading

Wednesday, March 21, 2007

วิธีใช้งาน Smart Translator

การใช้งานโดยละเอียด ท่านคงต้องอ่านเองนะครับ ในที่นี้ผมขอแนะนำเฉพาะวิธีพื้นฐานในการใช้
วิธีใช้งาน Smart Translator
เมื่อดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
1. เปิดโปรแกรม

2. คลิกที่ “เครื่องมือ”, ตรง “แยกหน้าต่างอังกฤษ” ให้เลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน ตามต้องการ

3. คลิกที่ “ตั้งค่าระบบ”
- - ใต้ “ลักษณะการแปล” ให้คลิก “แปลแบบสลับข้อความภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย”
- - ใต้ “จัดรูปแบบข้อความในหน้าต่างไทย” และ “จัดรูปแบบข้อความในหน้าต่างอังกฤษ” ให้คลิกเพื่อตั้งค่าของ รูปแบบ/ขนาด ของตัวอักษร, สีของตัวอักษร/พื้นหลัง ตามต้องการ

4. เมื่อจะแปล
- - คลิกที่ “อังกฤษ à ไทย” และ delete ข้อความที่ไม่ต้องการออกจากหน้าต่าง
- - พิมพ์ หรือ paste ข้อความภาษาอังกฤษ ในหน้าต่างซ้าย
- คลิก “TRANS”
InterelaDSD

No comments: